Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333

Aktualności

Kolejna nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej stanowi bez wątpienia istną rewolucję. Fakt, iż sąd nie będzie już badał sposobu, w jaki powstały nasze zobowiązania, wydaje się wielce korzystny i przywodzi na myśl rozwiązania z niektórych państw zachodnich, gdzie pozbycie się długów tą drogą może nastąpić dość szybko i bez istotnych kłopotów. Rzeczywistość wcale nie musi […]

Od chwili liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, jaka miała miejsce w końcu 2014 roku, każdy kolejny przynosi istotny wzrost liczby osób, którym udało się z takiego rozwiązania skorzystać. Już wiadomo, że we właśnie mijającym nie będzie inaczej. A co przyniesie przyszły? Wszystko wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z jeszcze gwałtowniejszym przyrostem, […]

Po przełomowej zmianie przepisów z grudnia 2014 roku, kiedy to radykalnie zliberalizowano przesłanki ogłoszenia upadłości, praktycznie otwierając skorzystanie z takiej możliwości szerokim rzeszom dłużników, przyszedł czas na kolejne zmiany wchodzące w życie już z początkiem 2020 roku. Teraz sąd badając skierowany do niego wniosek nie będzie już przyglądał się sposobowi powstania długów. To jednak nadal […]

Prawo upadłościowe, jeśli chodzi o możliwość upadku osób fizycznych, staje się coraz bardziej liberalne i otwiera taką szansę przed coraz większą liczbą osób zmagających się z niemożliwymi do spłaty wierzytelnościami. Nie znaczy to jednak, że z rozwiązania tego warto korzystać w sposób całkowicie beztroski. Sposób, w jaki powstały nasze zobowiązania mimo wszystko nadal będzie miał […]

Upadłość konsumencka nie jest w naszym systemie prawnym rozwiązaniem zupełnie nowym – funkcjonuje już ponad dziesięć lat. Na początku jednak bardzo nieliczne grono miało szanse na skorzystanie z niego. Prawdziwy przełom przyniosła dopiero nowelizacja prawa upadłościowego z końca 2014 roku. Istotnych zmian był cały szereg, jedna z najważniejszych dotyczyła kwestii majątku osób ubiegających się o […]

Po zmaganiach z wierzycielami, które ciągną się niekiedy przez lata, perspektywy uzyskania spokoju wyczekiwać będziemy z utęsknieniem. Jedną z obaw, jakie mogą żywić dłużnicy rozważający skorzystanie z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest długi czas, trwania całego postępowania – wszyscy wiemy wszak jak wygląda rzeczywistość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Skoro już decydujemy się na tak radykalny krok, […]

Względy słuszności i humanitarne pozwalają upaść szerszemu gronu dłużników

Jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że gdyby możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką nie była obwarowana szeregiem warunków, z miejsca stałaby się ratunkiem dla tych, którzy nie zasłużyli na to, by uwolnić ich od spoczywającego na nich ciężaru i dać im nowe życie. Dlatego też podstawowym warunkiem jest znajdowanie się w stanie niewypłacalności powstałym w sposób […]

Upadłość konsumencka. Jak przebiega całe postępowanie?

Po wielu latach zmagań z wierzycielami, które mimo kolejnych wypłacanych kwot wydają się nie mieć końca, perspektywa pozbycia się całego zadłużenia, jaką oferuje upadłość konsumencka, jawi się niezwykle interesująco. Cała procedura jednak również będzie trochę trwać, a jej szczegółowy przebieg zależeć będzie od sytuacji konkretnego dłużnika. Czy możemy upaść? Pierwszym etapem, od którego rozpoczyna się upadłość […]

Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny

Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zwany w skrócie BTE to uprawnienie nadane bankom do wydawania swoistych „nakazów zapłaty”. Bank mógł potem wystąpić tylko o nadanie klauzuli wykonalności i skierować takie prawomocne orzeczenie do komornika. BTE, jak każda wierzytelność, może być sprzedana funduszom sekurytyzacyjnym lub firmom windykacyjnym. Nie oznacza to jednak, że nabywca wierzytelności ma takie same prawa […]

Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny

Co zyskujesz jeżeli BTE jest przedawniony?

Jeżeli sąd potwierdzi, że BTE zakupiony przez firmę windykacyjną jest przedawniony, firma ta nie może już prowadzić egzekucji komorniczej przeciwko Tobie. Jeżeli kwestionujesz przedawnienie na drodze sądowej, firma windykacyjna musi także zwrócić koszty pomocy prawnej udzielanej przez naszą Kancelarię. Dlatego tak niedużym kosztem możesz skorzystać z pomocy naszych prawników. A zyskujesz spokój i pewność najlepszej […]