Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333

Aktualności

Względy słuszności i humanitarne pozwalają upaść szerszemu gronu dłużników

Jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że gdyby możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką nie była obwarowana szeregiem warunków, z miejsca stałaby się ratunkiem dla tych, którzy nie zasłużyli na to, by uwolnić ich od spoczywającego na nich ciężaru i dać im nowe życie. Dlatego też podstawowym warunkiem jest znajdowanie się w stanie niewypłacalności powstałym w sposób […]

Upadłość konsumencka. Jak przebiega całe postępowanie?

Po wielu latach zmagań z wierzycielami, które mimo kolejnych wypłacanych kwot wydają się nie mieć końca, perspektywa pozbycia się całego zadłużenia, jaką oferuje upadłość konsumencka, jawi się niezwykle interesująco. Cała procedura jednak również będzie trochę trwać, a jej szczegółowy przebieg zależeć będzie od sytuacji konkretnego dłużnika. Czy możemy upaść? Pierwszym etapem, od którego rozpoczyna się upadłość […]

Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny

Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zwany w skrócie BTE to uprawnienie nadane bankom do wydawania swoistych „nakazów zapłaty”. Bank mógł potem wystąpić tylko o nadanie klauzuli wykonalności i skierować takie prawomocne orzeczenie do komornika. BTE, jak każda wierzytelność, może być sprzedana funduszom sekurytyzacyjnym lub firmom windykacyjnym. Nie oznacza to jednak, że nabywca wierzytelności ma takie same prawa […]

Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny

Co zyskujesz jeżeli BTE jest przedawniony?

Jeżeli sąd potwierdzi, że BTE zakupiony przez firmę windykacyjną jest przedawniony, firma ta nie może już prowadzić egzekucji komorniczej przeciwko Tobie. Jeżeli kwestionujesz przedawnienie na drodze sądowej, firma windykacyjna musi także zwrócić koszty pomocy prawnej udzielanej przez naszą Kancelarię. Dlatego tak niedużym kosztem możesz skorzystać z pomocy naszych prawników. A zyskujesz spokój i pewność najlepszej […]

Przedawnie BTE

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego potwierdziła się teza: Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.). Co to oznacza dla dłużnika Banku/nabywcy wierzytelności? Na etapie uzyskiwania klauzuli wykonalności lub egzekucji prowadzonej […]