Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333

Aktualności

Tragiczna sytuacja finansowa skłania wielu dłużników do tego, by ogłosić bankructwo. Podjęcie ostatecznej decyzji musi być dobrze przemyślane, a najlepiej – skonsultowane z prawnikiem. Profesjonalista sprawdzi, czy upadłość konsumencka jest najlepszym, co w swojej sytuacji może zrobić osoba niewypłacalna. Jeśli tak, konieczne będzie podjęcie odpowiednich działań. Te najlepiej zlecić kancelarii prawnej. Dowiedz się więcej na […]

Ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej, w określonych sytuacjach pozwala bezpowrotnie uwolnić się od zaciągniętych długów. Jednak taki stan rzeczy niesie ze sobą również szereg innych konsekwencji, o których należy pamiętać, rozważając to rozwiązanie. Co warto wiedzieć o życiu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Na to pytanie odpowiadamy w niniejszym wpisie. Upadłość konsumencka najlepszym sposobem na niewypłacalność? W […]

Kolejna nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej stanowi bez wątpienia istną rewolucję. Fakt, iż sąd nie będzie już badał sposobu, w jaki powstały nasze zobowiązania, wydaje się wielce korzystny i przywodzi na myśl rozwiązania z niektórych państw zachodnich, gdzie pozbycie się długów tą drogą może nastąpić dość szybko i bez istotnych kłopotów. Rzeczywistość wcale nie musi […]

Od chwili liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, jaka miała miejsce w końcu 2014 roku, każdy kolejny przynosi istotny wzrost liczby osób, którym udało się z takiego rozwiązania skorzystać. Już wiadomo, że we właśnie mijającym nie będzie inaczej. A co przyniesie przyszły? Wszystko wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z jeszcze gwałtowniejszym przyrostem, […]

Po przełomowej zmianie przepisów z grudnia 2014 roku, kiedy to radykalnie zliberalizowano przesłanki ogłoszenia upadłości, praktycznie otwierając skorzystanie z takiej możliwości szerokim rzeszom dłużników, przyszedł czas na kolejne zmiany wchodzące w życie już z początkiem 2020 roku. Teraz sąd badając skierowany do niego wniosek nie będzie już przyglądał się sposobowi powstania długów. To jednak nadal […]

Prawo upadłościowe, jeśli chodzi o możliwość upadku osób fizycznych, staje się coraz bardziej liberalne i otwiera taką szansę przed coraz większą liczbą osób zmagających się z niemożliwymi do spłaty wierzytelnościami. Nie znaczy to jednak, że z rozwiązania tego warto korzystać w sposób całkowicie beztroski. Sposób, w jaki powstały nasze zobowiązania mimo wszystko nadal będzie miał […]

Upadłość konsumencka nie jest w naszym systemie prawnym rozwiązaniem zupełnie nowym – funkcjonuje już ponad dziesięć lat. Na początku jednak bardzo nieliczne grono miało szanse na skorzystanie z niego. Prawdziwy przełom przyniosła dopiero nowelizacja prawa upadłościowego z końca 2014 roku. Istotnych zmian był cały szereg, jedna z najważniejszych dotyczyła kwestii majątku osób ubiegających się o […]

Po zmaganiach z wierzycielami, które ciągną się niekiedy przez lata, perspektywy uzyskania spokoju wyczekiwać będziemy z utęsknieniem. Jedną z obaw, jakie mogą żywić dłużnicy rozważający skorzystanie z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jest długi czas, trwania całego postępowania – wszyscy wiemy wszak jak wygląda rzeczywistość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Skoro już decydujemy się na tak radykalny krok, […]

Względy słuszności i humanitarne pozwalają upaść szerszemu gronu dłużników

Jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że gdyby możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką nie była obwarowana szeregiem warunków, z miejsca stałaby się ratunkiem dla tych, którzy nie zasłużyli na to, by uwolnić ich od spoczywającego na nich ciężaru i dać im nowe życie. Dlatego też podstawowym warunkiem jest znajdowanie się w stanie niewypłacalności powstałym w sposób […]

Upadłość konsumencka. Jak przebiega całe postępowanie?

Po wielu latach zmagań z wierzycielami, które mimo kolejnych wypłacanych kwot wydają się nie mieć końca, perspektywa pozbycia się całego zadłużenia, jaką oferuje upadłość konsumencka, jawi się niezwykle interesująco. Cała procedura jednak również będzie trochę trwać, a jej szczegółowy przebieg zależeć będzie od sytuacji konkretnego dłużnika. Czy możemy upaść? Pierwszym etapem, od którego rozpoczyna się upadłość […]