Warning: Creating default object from empty value in /home/users/aif/public_html/oglosupadlosckonsumencka.pl/wp-content/plugins/templatation-framework/inc/redux/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Kto może ogłosić bankructwo, czyli o warunkach upadłości konsumenckiej - Ogłoś Upadłość Konsumencką
Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
2.-oglosupadlosckonsumencka-warunki-upadlosci-konsumenckiej.jpg

Kto może ogłosić bankructwo, czyli o warunkach upadłości konsumenckiej

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Przez trwającą pandemię COVID-19 sytuacja finansowa tysięcy Polaków stała się tragiczna. Dla wielu z nich jedyną szansą na życie bez długów wydaje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Prawo do bankructwa konsumenckiego przysługuje tylko w określonych warunkach – które trzeba spełnić, aby otrzymać pozytywną decyzję sądu. Osoby, gotowe oddać swój dorobek i podjąć się spłaty zaciągniętych długów według planu ustalonego przez sąd, mogą rozważyć upadłość. Wcześniej jednak muszą sprawdzić, czy spełniają wszystkie warunki, pozwalające na jej ogłoszenie.

Najważniejszy z warunków upadłości konsumenckiej: niezawiniona niewypłacalność

Upadłość konsumencka to szczególne postępowanie, prowadzące do częściowej redukcji albo całkowitego umorzenia długów konsumenta. Można ją rozważyć, gdy stan niewypłacalności trwa co najmniej trzy miesiące. Aby była możliwa, musi zostać spełniony szereg warunków, z których podstawowym jest tzw. niezawiniona niewypłacalność.

Art. 4914 ust. 1 Pr. up. 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Umorzeniu podlegają wyłącznie te zobowiązania pieniężne, które powstały nieumyślnie i da się to wykazać. Jeśli długi zostały zaciągnięte celowo, mówimy o bankructwie umyślnym. Gdy zaś wyniknęły z lekkomyślności konsumenta, jest to bankructwo lekkomyślne. W tych przypadkach prawo upadłościowe nie dopuszcza na ogłoszenie upadłości.

„Czysta karta” i brak umorzonych długów do 10 lat wstecz. Co trzeba wiedzieć?

Kolejne istotne kwestie dotyczą poprzednich postępowań upadłościowych, jeśli takie toczyły się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Gdy w okresie 10 lat liczonych od dnia złożenia wniosku o upadłość, wobec dłużnika prowadzono podobne postępowanie i umorzono całość bądź część zobowiązań, sąd może nie uwzględnić kolejnego wniosku. Stanie się tak, jeśli nie zajdą określone okoliczności. Upadłość konsumencka będzie możliwa przed upływem 10 lat, jeżeli uzasadnienie wniosku zostanie oparte na innych okolicznościach. Sąd przed podaniem decyzji dokładnie przeanalizuje sprawę, biorąc pod uwagę względy słuszności i względy humanitarne.

To wciąż nie wszystkie warunki upadłości konsumenckiej. Chcąc ogłosić bankructwo osoby fizycznej warto skorzystać z pomocy prawnej i upewnić się, czy nie istnieją negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości. Wsparcia udziela nasza Kancelaria R. Ptak & Wspólnicy. Skontaktuj się, by uzyskać fachowe doradztwo w swojej sprawie.

Kategoria: Aktualności