Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
02-oglosupadlosckonsumencka-jak-oglosic-bankructwo-osoby-fizycznej-WEWN.jpg

Konsekwencje upadłości konsumenckiej w małżeństwie. Skutki prawne różnych wariantów bankructwa

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Niewypłacalność jednej osoby oznacza poważny problem dla całej rodziny. Nie oznacza to jednak, że bankructwo będzie równoznaczne z utratą całego majątku. Prawo przewiduje mnóstwo różnych scenariuszy, w zależności od zaistniałych okoliczności oraz przesłanek. Poniżej przybliżymy kilka najważniejszych spośród nich.

Upadłość jednego z małżonków automatycznie oznacza wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Moment zawarcia małżeństwa zawiązuje wspólnotę majątkową pomiędzy małżonkami. W skład majątku wspólnego wchodzą dobre nabyte po wstąpieniu w związek, a majątek osobisty to stan posiadania sprzed tego aktu. Kiedy sąd ogłosi upadłość konsumencką współmałżonkowie pracują wyłącznie na własny rachunek. Natomiast majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłościowej. Współmałżonek upadłego może dochodzić swoich udziałów w majątku wspólnym – musi zgłosić syndykowi stosowną wierzytelność, która będzie z niej zaspokajana. To pokazuje, że pełna wiedza o tym, jak ogłosić bankructwo osoby fizycznej, faktycznie pozwala na nowy start. Jeżeli natomiast o upadłość konsumencką wnioskują i mąż, i żona, dotychczasowy majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłościowej tego współmałżonka, który jako pierwszy zostanie uznany przez sąd za upadłego.

Po konsultacji z prawnikiem dowiesz się, jak ogłosić bankructwo osoby fizycznej w rozsądny sposób

Dokładne rozpoznanie stanu prawnego i okoliczności powstania wierzytelności determinują to, która ścieżka postępowania okaże się optymalna w danej sytuacji. Nasze doświadczenie pokazuje, że nie ma dwóch identycznych przypadków bankructwa. Do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie, starannie rozważając wszelkie dostępne w danej chwili opcje. W Kancelarii Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy przeprowadzaliśmy wiele postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Również przy wnioskach składanych przez jednego lub oboje współmałżonków. Bankructwo osoby fizycznej ma na celu w równym stopniu zaspokojenie wierzytelności, co oddłużenie upadłych. Czasami sąd orzeka umorzenie długów bez zobowiązania do realizacji planu spłaty należności w ratach. Wypełnij formularz a odpowiemy Ci, czy upadłość konsumencka będzie właściwym wyjściem z Twojej aktualnej sytuacji.

Kategoria: Aktualności