Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
01-oglosupadlosckonsumencka.pl-upadlosc-konsumencka-WEW.jpg

Czy syndyk przychodzi do domu? Eksperci od prawa upadłościowego odpowiadają

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Jak się okazuje, spora część osób nie radzi sobie z zaciąganymi pożyczkami. Efekt? Zaległości rosną, a pieniędzy na ich spłatę nie przybywa. Jeśli taki stan utrzymuje się od co najmniej trzech miesięcy, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto jednak mieć świadomość, że rozwiązanie to jest tak naprawdę ostatecznością. Jego przeprowadzenie nie należy do najłatwiejszych i wśród zainteresowanych wzbudza wiele wątpliwości. Chcąc nieco lepiej przedstawić Ci na co musisz się przygotować, decydując się na ten krok, przygotowaliśmy artykuł, w którym opowiemy o postępowaniu oraz wyjaśnimy, jak wygląda wizyta syndyka w domu. Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Krótko o postępowaniu upadłościowym – niezbędna wiedza prawna w przybliżeniu

Na samym wstępie musimy wyjaśnić, że prowadzone postępowanie sądowe w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej składa się z dwóch etapów. Pierwszy rozpoczyna się z chwilą złożenia prawidłowo napisanego wniosku. W tym czasie sąd poddaje ocenie całą sytuację osoby zadłużonej. Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ogłoszenie upadłości jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną spełnione jasno określone warunki. Dla przypomnienia: niewypłacalność musi być odnotowana od co najmniej 3 miesięcy, a dodatkowo do powstania danej sytuacji doprowadzono w sposób nieumyślny. Jeśli przesłanki zostaną spełnione, sąd wydaje pozytywną decyzję o ogłoszeniu upadłości. Dopiero w tym momencie rozpoczyna się tzw. właściwe postępowanie sądowe. Na czym polega? Już śpieszymy z odpowiedzią!

Właściwe postępowanie sądowe krok po kroku, czyli sprawdź, co musisz wiedzieć

Będąc przy właściwym postępowaniu sądowym, możemy wymienić kilka etapów, jakie się na niego składają. Główną rolę odgrywa tutaj syndyk, o którym nieco więcej przeczytasz w dalszej części naszego wpisu. Sprawa rozpoczyna się od wymienienia zalegających wierzytelności, a tym samym stworzenia listy wierzycieli domagających się spłaty. Następnie określa się masę upadłości, czyli mówiąc prościej, majątek osoby zadłużonej, który ma za zadanie pokryć wszelkie nieuregulowane płatności wobec wierzycieli. Kiedy będzie znana jej wysokość, możliwe jest jej sprawiedliwe podzielenie. Dopiero kiedy ten etap zostanie zrealizowany, można mówić o zakończeniu postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W teorii wszystko wydaje się stosunkowo proste, praktyka jednak pokazuje, że proces ten wiąże się z wieloma czasochłonnymi działaniami. Przejdźmy zatem do dokładnego omówienia roli syndyka. Odpowiemy na kluczowe pytanie – czy syndyk przychodzi do domu, chcąc ustalić wielkość masy upadłościowej?

Zobacz, kim jest syndyk i dlaczego jego funkcja w postępowaniu jest tak ważna

Nie ulega wątpliwości, że syndyk na wszczętym postępowaniu upadłościowym jest niezbędny. W jego rolę wciela się osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, wśród których najważniejsza jest licencja doradcy restrukturyzacyjnego. Może to być np. radca prawny lub adwokat. Tak jak wspominaliśmy wyżej, to właśnie syndyk przejmuje kontrolę nad całym majątkiem upadłego. W jego kwestii leży bardzo dokładne przeanalizowanie całego majątku i określenie jego wartości. Informacja ta jest niezbędna dla sądu do dalszego ustalania planu spłaty wierzycieli. Musimy zaznaczyć, że na tym etapie, jako dłużnik tracisz możliwość gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i np. nieruchomościami. Oczywiście nie oznacza to, że pozostaniesz bez środków pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zastanawiasz się, dlaczego to właśnie syndyk przejmuje pieczę nad posiadanym majątkiem? Odpowiedź jest bardzo prosta! W ten sposób niweluje sytuacje, kiedy majątek zostanie oddany osobie trzeciej bądź zniknie w niewyjaśnionych okolicznościach.

Jak wygląda współpraca z syndykiem? Wyjaśniamy

Zgodnie z przyjętymi normami prawnymi syndyk ma za zadanie poinformować osobę starającą się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej o wyniku rozprawy. Na tym etapie konieczne będzie umówienie spotkania, na które należy przygotować m.in.:

  • oświadczenie o wysokości posiadanych środków finansowych zarówno tych nagromadzonych w gotówce, jak i na koncie bankowym,

  • dokumenty wskazujące na posiadane nieruchomości oraz pojazdy,

  • numer polisy ubezpieczeniowej,

  • podpisane umowy cywilnoprawne, z których wynika, skąd dłużnik pobiera swoje wynagrodzenie,

  • umowy wskazujące na wynajem np. lokalu mieszkalnego,

  • zeznania podatkowe itd.

Musisz mieć świadomość, że podczas toczącego się postępowania upadłościowego nie mogą zostać zatajone jakiekolwiek informacje dotyczące posiadanego majątku! Wszystkie dostarczane dokumenty są dokładnie weryfikowane, w celu określenia, czy dłużnik nie próbuje sfałszować wielkości posiadanego majątku.

Czy syndyk przychodzi do domu? Sprawdź, czego możesz się spodziewać

Doskonale wiemy, że wizyta syndyka w domu, a dokładniej mówiąc, jej perspektywa nie należy do najprzyjemniejszych. Dla wielu dłużników sytuacja ta kojarzy się z bardzo dużym stresem. Dobra wiadomość jest taka, że syndyk nie ma prawa do składania niezapowiedzianych wizyt w miejscu zamieszkania dłużnika. Najczęściej spotkania odbywają się na neutralnym gruncie np. w kancelarii. Musimy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach odpowiedź na pytanie – czy syndyk przychodzi do domu, może być twierdząca. Ma to miejsce wtedy, gdy syndyk nie może nawiązać kontaktu mailowego lub telefonicznego z osobą wobec, której toczy się sprawa o ogłoszenie upadłości. Wizyta ma na celu poinformowanie o tym, na czym stanęło postępowanie, a także jakie będą podejmowane kolejne czynności prawne.

Upadłość konsumencka u boku adwokata to sposób na pozbycie się nagromadzonych długów

Jak widzisz, upadłość konsumencka, a dokładniej mówiąc, jej ogłoszenie to proces wymagający podjęcia określonych czynności prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa upadłościowego. Właśnie dlatego nie zaleca się działania na własną rękę. Brak specjalistycznej wiedzy może skutkować błędnymi decyzjami niosącymi za sobą wiele konsekwencji. Dlatego właśnie nasza Kancelaria Ptak & Wspólnicy oferuje wszystkim zainteresowanym profesjonalną pomoc prawną. Mamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klientów na postępowaniach upadłościowych. Po dokładnym przeanalizowaniu Twojej sytuacji wskażemy możliwe rozwiązania pozwalające na skuteczne uporanie się z zadłużeniem. Nie ryzykuj komplikacjami prawnymi! Powierz swoją sytuację finansową w nasze ręce i odzyskaj utraconą kontrolę na swoją wypłacalnością. W celu uzyskania więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu! Nasi adwokaci służą profesjonalnym doradztwem prawnym!

CZY SYNDYK PRZYCHODZI DO DOMU – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

#1. Czy wizyta syndyka w domu może wiązać się z przeszukaniem prywatnych rzeczy?

Takie sytuacje mają miejsce wtedy, gdy dłużnik stawia opór i nie chce ujawnić całego posiadanego majątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami syndyk nie wykonuje przeszukania, tylko zleca je komornikowi.

#2. Jak długo syndyk określa wysokość posiadanego majątku?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Czas trwania tej czynności prawnej zależy od ilości posiadanego majątku, a także sprawdzenia, czy w jego skład wchodzą elementy trudne do wyceny. Ta część postępowania ma charakter indywidualny.

#3. Czy plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez syndyka?

Nie. Etap ten następuje po dokładnym określeniu masy upadłości. Dopiero kiedy wiadome będzie, ilu wierzycieli można spłacić na podstawie posiadanego majątku, sąd przechodzi do rozłożenia kolejnych spłat w czasie, w zależności od sytuacji dłużnika.

Kategoria: Aktualności