Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
Przyczyny powstania zadłużenia nadal będą miały znaczenie!
Kolejna nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej stanowi bez wątpienia istną rewolucję. Fakt, iż sąd nie będzie już badał sposobu, w jaki powstały nasze zobowiązania, wydaje się wielce korzystny i przywodzi na myśl rozwiązania z ...
Upadłość konsumencka już wkrótce także dla samozatrudnionych!
Od chwili liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, jaka miała miejsce w końcu 2014 roku, każdy kolejny przynosi istotny wzrost liczby osób, którym udało się z takiego rozwiązania skorzystać. Już wiadomo, że we właśnie ...
Upadłość konsumencka 2020. Łatwiej i trudniej zarazem. Dowiedz się więcej!
Po przełomowej zmianie przepisów z grudnia 2014 roku, kiedy to radykalnie zliberalizowano przesłanki ogłoszenia upadłości, praktycznie otwierając skorzystanie z takiej możliwości szerokim rzeszom dłużników, przyszedł czas na kolejne zmiany ...
Kiedy sąd nie pozwoli Ci na pozbycie się wszystkich długów? Dziś staje się to szczególnie istotne!
Prawo upadłościowe, jeśli chodzi o możliwość upadku osób fizycznych, staje się coraz bardziej liberalne i otwiera taką szansę przed coraz większą liczbą osób zmagających się z niemożliwymi do spłaty wierzytelnościami. Nie znaczy to jednak, że z ...
Brak majątku nie stanowi dziś żadnej przeszkody do tego, by uwolnić się od długów
Upadłość konsumencka nie jest w naszym systemie prawnym rozwiązaniem zupełnie nowym – funkcjonuje już ponad dziesięć lat. Na początku jednak bardzo nieliczne grono miało szanse na skorzystanie z niego. Prawdziwy przełom przyniosła dopiero ...
Ile trwa uwalnianie się od długów poprzez upadłość konsumencką?
Po zmaganiach z wierzycielami, które ciągną się niekiedy przez lata, perspektywy uzyskania spokoju wyczekiwać będziemy z utęsknieniem. Jedną z obaw, jakie mogą żywić dłużnicy rozważający skorzystanie z możliwości ogłoszenia upadłości ...
Względy słuszności i humanitarne pozwalają upaść szerszemu gronu dłużników
Jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że gdyby możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką nie była obwarowana szeregiem warunków, z miejsca stałaby się ratunkiem dla tych, którzy nie zasłużyli na to, by uwolnić ich od spoczywającego na nich ...
Upadłość konsumencka. Jak przebiega całe postępowanie?
Po wielu latach zmagań z wierzycielami, które mimo kolejnych wypłacanych kwot wydają się nie mieć końca, perspektywa pozbycia się całego zadłużenia, jaką oferuje upadłość konsumencka, jawi się niezwykle interesująco. Cała procedura jednak ...
Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny
Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zwany w skrócie BTE to uprawnienie nadane bankom do wydawania swoistych „nakazów zapłaty”. Bank mógł potem wystąpić tylko o nadanie klauzuli wykonalności i skierować takie prawomocne orzeczenie do ...
Co zyskujesz jeżeli BTE jest przedawniony?
Jeżeli sąd potwierdzi, że BTE zakupiony przez firmę windykacyjną jest przedawniony, firma ta nie może już prowadzić egzekucji komorniczej przeciwko Tobie. Jeżeli kwestionujesz przedawnienie na drodze sądowej, firma windykacyjna musi także ...
1