Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
Względy słuszności i humanitarne pozwalają upaść szerszemu gronu dłużników
Jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że gdyby możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką nie była obwarowana szeregiem warunków, z miejsca stałaby się ratunkiem dla tych, którzy nie zasłużyli na to, by uwolnić ich od spoczywającego na nich ...
Upadłość konsumencka. Jak przebiega całe postępowanie?
Po wielu latach zmagań z wierzycielami, które mimo kolejnych wypłacanych kwot wydają się nie mieć końca, perspektywa pozbycia się całego zadłużenia, jaką oferuje upadłość konsumencka, jawi się niezwykle interesująco. Cała procedura jednak ...
Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny
Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zwany w skrócie BTE to uprawnienie nadane bankom do wydawania swoistych „nakazów zapłaty”. Bank mógł potem wystąpić tylko o nadanie klauzuli wykonalności i skierować takie prawomocne orzeczenie do ...
Co zyskujesz jeżeli BTE jest przedawniony?
Jeżeli sąd potwierdzi, że BTE zakupiony przez firmę windykacyjną jest przedawniony, firma ta nie może już prowadzić egzekucji komorniczej przeciwko Tobie. Jeżeli kwestionujesz przedawnienie na drodze sądowej, firma windykacyjna musi także ...
Przedawnie BTE
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego potwierdziła się teza: Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu ...
1