Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
01-oglosupadlosckonsumencka.pl-upadlosc-konsumencka-WEW.jpg

Upadłość konsumencka w pigułce – zbiór najważniejszych kwestii prawnych

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Więcej i drożej to maksyma wielu osób, które starają się prowadzić życie na jak najwyższym poziomie. Podejście to nie zawsze współgra z sytuacją finansową. Bez większego zastanowienia wydawana jest spora część pieniędzy. Przy takim postępowaniu bardzo łatwo stracić kontrolę nad wydatkami i popaść w tzw. spiralę zadłużeń. Odbicie się od dna bankructwa nie należy do najłatwiejszych czynności. Niekiedy wymaga podjęcia poważnych działań prawnych. Zaliczana jest do nich upadłość konsumencka będąca tematem naszego dzisiejszego wpisu. Zapraszamy do czytania i uzyskania więcej informacji.

Upadłość konsumencka w kilku słowach. Dowiedz się więcej

Upadłość konsumencka to działanie prawne określane często, jako ostatnia deska ratunku dla wielu osób, które utraciły kontrolę nad swoją sytuacją finansową. Ogłoszenie bankructwa pozwala na rozpoczęcie życia bez długów. Warto zaznaczyć, że upadłość konsumencka przeprowadzana m.in. w mieście Wrocław wymaga od zainteresowanej osoby spełnienia kilku warunków. Co więcej, należy mieć świadomość, że jej ogłoszenie nie zawsze jest możliwe. Z pewnością postępowanie to nie może być traktowane jako ucieczka przed spłatą zadłużeń. Zadaniem sądu w czasie prowadzonych rozpraw jest dokładne zapoznanie się z aktualną sytuacją dłużnika i ustalenie odpowiedniego planu spłaty, o którym więcej przeczytasz w dalszej części wpisu. Chcąc jak najprościej wyjaśnić, czym dokładnie jest upadłość konsumencka, możemy wskazać, że jest to działanie oddłużające i przywracające kontrolę finansową.

Poznaj główne założenia, z jakimi wiąże się upadłość konsumencka. Oto dwa najważniejsze

Tak jak wyżej wspomnieliśmy, upadłość konsumencka to prawny sposób na oddłużenie. Jeśli występują ku temu przesłanki, możliwe jest umorzenie długów lub ich części. Oczywiście wpływ na decyzję sądu ma nie tylko sytuacja dłużnika, ale również jego postępowanie. Kolejnym celem prowadzonej sprawy jest zaspokojenie wierzycieli dochodzących zaległych płatności. Decyzja o tym, jak będą wyglądały spłaty, podejmowana jest na podstawie dokładnej analizy posiadanego przez dłużnika majątku.

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić

Przejdźmy zatem do wyjaśnienia, kiedy dokładnie można ogłosić upadłość konsumencką. Wymienia się trzy główne warunki, jakie muszą zostać spełnione. Po pierwsze w przypadku dłużnika musi być odnotowana niewypłacalność finansowa. Bardzo ważny jednak w tej kwestii jest czas. O niewypłacalności finansowej stanowiącej przesłankę do upadłości konsumenckiej mówimy wtedy, gdy trwa ona od co najmniej 3 miesięcy. Należy udowodnić, że w tym czasie utraciłeś możliwość regulowania nawet najmniejszych zobowiązań pieniężnych. Kolejnym warunkiem powiązanym z niewypłacalnością jest nieumyślne doprowadzenie do zaistniałej sytuacji. Zdarzają się osoby, których działanie było celowe. Pamiętaj jednak, że sąd dokładnie zweryfikuje, czy utrzymująca się niewypłacalność jest konsekwencją rażącego niedbalstwa mogącego utrudnić lub całkowicie uniemożliwić ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ostatnim warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest fakt, że wobec osoby, która chce ogłosić upadłość konsumencką, nie mogło toczyć się w przeciągu 10 lat żadne postępowanie dotyczące umorzenia długów.

Upadłość konsumencka w mieście Wrocław – kiedy postępowanie jest niemożliwe? Wyjaśniamy

Bez komentarza nie można również pozostawić kilku kwestii uniemożliwiających przeprowadzenie postępowania, jakim jest upadłość konsumencka. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jest to działanie tylko i wyłącznie skierowane do osób prywatnych. Przedsiębiorcy prowadzący firmę lub mający chwilowo zawieszoną działalność gospodarczą mają dwa wyjścia – zamknąć działalność lub zasięgnąć porady, jaką udziela prawnik w mieście Wrocław, co w ich przypadku będzie najlepszym wyjściem. Kolejnym argumentem uniemożliwiającym upadłość konsumencką tak jak już wcześniej wspominaliśmy, jest rażące niedbalstwo w kwestii zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi. Zaleca się, aby przed złożeniem wniosku do sądu dokładnie przeanalizować swoją sytuację z adwokatem. To właśnie on wskaże, czy wszystkie powstałe przesłanki przemawiają na korzyść osoby, dla której upadłość konsumencka to jedyne rozwiązanie.

Upadłość konsumencka – prawnik z miasta Wrocław wskaże jak przeprowadzić postępowanie

Jak powszechnie wiadomo, każde postępowanie rozpoczyna się od złożenia prawidłowo przygotowanego wniosku. Dla zwiększenia szansy na zadowalające zakończenie postępowania, składany dokument nie może zawierać jakichkolwiek błędów wzbudzających wątpliwości sądu. Nie bez powodu zaleca się, aby przygotować go u boku doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie upadłościowym. Wniosek poza podstawowymi danymi osoby, wobec której toczy się proces o upadłość konsumencką, musi również zawierać informacje odnośnie posiadanego majątku oraz wszystkich zaległych należności, o jakie ubiegają się wierzyciele. To jednak nie wszystko! Obszerny wniosek, aby został pozytywnie rozpatrzony przez sąd, musi posiadać uzasadnienie podjętej decyzji wraz z załączonymi dowodami. To właśnie na ich podstawie sąd sprawdzi, w jaki sposób doszło do doprowadzenia do niewypłacalności finansowej.

Upadłość konsumencka w mieście Wrocław u boku specjalistów! Sprawdź

Po złożeniu wniosku prowadzona upadłość konsumencka przechodzi do kolejnego etapu. Polega on na przejęciu majątku dłużnika nazywanego masą upadłościową. Musimy zaznaczyć, że zdobywane w trakcie procesu zarobki również wliczane są do analizowanego majątku. Następnym krokiem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli lub w zależności od przypadku zadecydowanie o umorzeniu długów. Pamiętaj jednak, że kwestia ta oceniana jest indywidualnie! Postępowanie upadłościowe to jedno z najtrudniejszych. Wymaga dokładnej znajomości przepisów oraz przeprowadzenia jak najdokładniejszej analizy. Nasza Kancelaria Ptak & Wspólnicy już od wielu lat pomaga wszystkim zainteresowanym Klientom w przejściu przez trudny proces. Całą sytuację poddajemy dokładnemu sprawdzeniu, a na podstawie zdobytych informacji wybieramy jak najkorzystniejsze rozwiązanie. W ramach podjętej współpracy zajmujemy się również reprezentacją klienta i jego interesów przed sądem oraz przeprowadzaniem mediacji ze wszystkimi wierzycielami dochodzącymi swoich należności. Zwiększa to szansę na ustalenie korzystnego dla obu stron planu spłaty! Jeśli chcesz uzyskać w tym zakresie jeszcze więcej informacji, to skorzystaj z dostępnej konsultacji prawnej. Nasi adwokaci dołożą starań, abyś z ich pomocą pozbył się wszystkich przytłaczających zadłużeń! Zapraszamy!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA WROCŁAW – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ

#1. Po jakim czasie zostaje ogłoszona upadłość konsumencka?

Samo rozpatrzenie złożonego wniosku może zająć około miesiąca. Z kolei następne etapy uznawane są za nieco bardziej czasochłonne. Nie da się wskazać konkretnego czasu zakończenia całego postępowania, ponieważ wpływ na to ma wiele kwestii indywidualnych.

#2. Jakie skutki niesie za sobą ogłoszona upadłość konsumencka?

Z pewnością najpoważniejszą konsekwencją prawną, z jaką wiąże się upadłość konsumencka, jest utrata możliwości zarządzania posiadanym majątkiem. Co więcej, informacja o przeprowadzonym postępowaniu utrudnia lub niekiedy całkowicie uniemożliwia zaciąganie kredytów itp. Warto mieć świadomość, że dłużnik do momentu spłacenia wierzycieli nie może również podpisywać jakichkolwiek umów związanych z kolejnymi pożyczkami.

#3. Od jakiej kwoty może zostać ogłoszona upadłość konsumencka w mieście Wrocław?

W przepisach nie zostały wyszczególnione jakiekolwiek limity. Tyczy się to również liczby posiadanych wierzycieli. Nawet przy jednym możliwe jest przeprowadzenie postępowania i przygotowanie planu spłaty.

Kategoria: Aktualności