Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
01-oglosupadlosckonsumencka.pl-upadlosc-konsumencka-WEW.jpg

Krótki poradnik wiedzy, czyli czym jest przedawnienie długu i kiedy do niego dochodzi

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Liczba dłużnik stale ulega zwiększeniu. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta! Rosnące ceny, niesatysfakcjonujące zarobki oraz chęć posiadania coraz więcej przyczynia się do częstszego zaciągania kredytów, pożyczek, a także kupowania na raty. Nad wydatkami niezwykle łatwo stracić kontrolę, a tym samym doprowadzić do niewypłacalności. Wciąż rosnące długi, a wraz z nimi odsetki są prawdziwą zmorą spędzającą sen z powiek. Wielu dłużników próbuje za wszelką cenę znaleźć sposób na ucieczkę od spłaty wierzycieli. Jedną z możliwości jest tzw. przedawnienie długu. W niniejszym artykule przedstawimy Ci najważniejsze informacje o przedawnieniu, a także jakie niesie za sobą konsekwencje. Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Czym jest przedawnienie długów? Poznaj podstawowe informacje

Wiele osób w dzisiejszych czasach wpada w tzw. spiralę zadłużenia. Zaciąganie kolejnych kredytów, pożyczek i prowadzenie życia ponad stan sprawia, że w pewnym momencie wartość, jaką należy spłacić, znacząco przewyższa zarobki. W takich sytuacjach doprowadzenie do niewypłacalności następuje bardzo szybko. Wielu dłużników wychodzi z założenie, że niespłacane długi po pewnym czasie znikną, a wierzyciele przestaną się upominać. Czy w rzeczywistości faktycznie tak to działa? Nie do końca! Przejdźmy zatem do wyjaśnienia, czym jest przedawnienie długu w świetle prawa. Zgodnie z kodeksem cywilnym przedawnienie długów następuje po ściśle określonym czasie, kiedy dłużnik nie podjął się nawet w minimalnym stopniu spłaty zadłużenia. Oczywiście należy mieć świadomość, że zgodnie z prawem każda zaległa należność ma inny termin ważności. Przedawnienie długu sprawia, że nieuregulowane świadczenie pieniężne przyjmuje postać zobowiązania niezupełnego. Oznacza to, że wierzyciel traci możliwość jego odzyskania poprzez wszczęcie postępowania sądowego.

Przedawnienie długów – zobacz, jakie warunki muszą zostać spełnione

Nie każdy dłużnik zdaje sobie sprawę, że nie łatwo doprowadzić do przedawnienia zadłużenia. Muszą zostać spełnione tutaj dwa podstawowe warunki. Po pierwsze konieczne jest, aby upłynął określony czas. Tak jak wspominaliśmy, każdy rodzaj zadłużenia ma zupełnie inny termin. Kolejnym aspektem, aby można było uznać, że dług uległ przeterminowaniu, jest brak jakichkolwiek czynności ze strony zarówno dłużnika jak i wierzyciela. Jeśli zostaną podjęte odpowiednie kroki, dochodzi do tzw. przerwania biegu przedawnienia. Zgodnie z przepisami prawnymi uznaje się, że bieg przedawnienia przerywają:

  • nawet niewielka spłata zadłużenia przez dłużnika lub wystosowanie przez niego odpowiedniego wniosku z prośbą o rozłożenie należności na raty, wydłużenie terminu spłaty, bądź zlikwidowanie naliczonych odsetek,

  • skierowanie sprawy do sądu lub innego organu pomagającego w odzyskaniu zaległej należności,

  • rozpoczęcie negocjacji z dłużnikiem, czyli, innymi słowy, mówiąc rozpoczęcie windykacji polubownej.

Musisz mieć świadomość, że po wdrożeniu któregokolwiek z działań przedawnienie naliczane jest od początku, kiedy rozpoczęte postępowanie zostanie zakończone.

Po jakim czasie przedawniają się długi? Wszystko zależy od rodzaju należności

Zgodnie z wytycznymi prawnymi niektóre długi mogą przedawniać się zaledwie po roku, gdzie z kolei inne dopiero po 3, 5, a nawet 6 latach. Najkrótszy termin ważności – 1 rok – mają zaległe należności w postaci mandatów. Po 2 latach przedawnieniu ulegają np. faktury, jakie klient powinien zapłacić przedsiębiorcy realizującemu daną sprzedaż usług lub produktów, a także nieopłacone rachunki za usługi telekomunikacyjne itp. 3 lata mają miejsce w przypadku zaległego czynszu, niezwróconej kaucji oraz niespłaconego kredytu lub pożyczki. Dopiero po 5 latach przedawnieniu ulegają zobowiązania podatkowe, a po 6 długi spadkowe.

Oczywiście musimy zaznaczyć jeszcze jedną informację. Nie każde zadłużenie może ulec przedawnieniu! Mowa tutaj o dwóch najpopularniejszych rodzajach:

  1. należności powstałe w wyniku prawa własności nieruchomości

  2. zadłużenia wobec właścicieli powstałe po zniesieniu współwłasności.

Jak udowodnić przedawnienie długów? Sprawdź, jak wygląda procedura

Wiedząc już, po jakim czasie dług się przedawnia, musimy omówić kwestię związaną z udowodnieniem upływu terminu ważności. Pierwszy krok polega na ustalaniu dokładnej daty, kiedy spłata zadłużenia stała się wymagalna. Dlaczego jest tak ważne? To właśnie od tego dnia liczy się przedawnienie! Przedstawimy to na pewnym przykładzie. Jeśli dostałeś mandat 3 października 2022 roku, to jego przedawnienie będzie miało miejsce za rok ale uwaga nie 3 października, a dopiero 31 grudnia 2023. Zawsze należy pamiętać, że przedawnienie ma miejsce dopiero w ostatni dzień roku kalendarzowego.

Nie zawsze wierzyciel zdaje sobie sprawę z faktu, że zadłużenie uległo przedawnieniu. Kiedy przedawnia się dług, pamiętaj, że konieczne jest poinformowanie o tym fakcie wierzyciela. W tym celu należy napisać odpowiedni wniosek, w którym konieczne jest wskazanie wszystkich dat, dokumentów potwierdzających istnienie długu, a wszystko to należy poprzeć odpowiednim artykułem prawnym.

Przedawnienie długów – dowiedz się, czy wierzyciel dalej może ubiegać się o zapłatę

Nie wielu dłużników zdaje sobie sprawę z faktu, że każdy dług ma swój termin ważności. Pamiętaj, że jeśli zaczniesz spłatę po przedawnieniu, to wierzyciel nie zwróci Ci pieniędzy. Ma on pełne prawo do ich zachowania. Pojawia się jednak kluczowe pytanie, czy jeśli nastąpiło przedawnienie długu, wierzyciel może dalej starać o jego odzyskanie wysyłając ponaglenia lub kierując sprawę do sądu? Powołując się na artykuł 117 kodeksu cywilnego, wierzyciel po upływie terminu spłaty zadłużenia nie ma prawa ubiegać się o jego odzyskanie. W takich przypadkach sądy odrzucają składane wnioski. Jedyną możliwością jest próba mediacji z dłużnikiem w celu wypracowania kompromisu zadowalającego obie strony.

ZDJECIE-02-1024x683.jpg

Kiedy dług się przedawnia… poznaj konsekwencje prawne

Musisz mieć świadomość, że w wielu sytuacjach wierzyciele, widząc, że dłużnik nie podejmuje jakichkolwiek kroków ku spłacie, decydują się na sprzedaż zadłużenia na giełdzie wierzytelności. Oczywiście sama zmiana wierzyciela w żaden sposób nie wpływa na bieg przedawnienia. Pamiętaj jednak, że może on podejmować znacznie skuteczniejsze działania w celu odzyskania należności. Co najważniejsze, przedawnienie długu w żaden sposób nie wpływa na jego zniknięcie. Dłużnicy wpisywani są do różnych rejestrów np. krajowego rejestru długów, jak i BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Wpis ten pozwala bankom oraz innym instytucjom na sprawdzenie Twojej historii zadłużenia, na podstawie czego mogą odmówić Ci udzielania kredytu, pożyczki itp. Usunięcie z takiej bazy jest możliwe tylko wtedy, gdy wierzyciel wyrazi na to zgodę.

Czy przedawnienie długów jest opłacalnym posunięciem?  Sprawdź, co na ten temat mówią eksperci

W dzisiejszych czasach przedawnienie długów staje się praktycznie niemożliwe! Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta! Aktualnie wierzyciele posiadają specjalistyczne programy, które dzięki ustawieniom same wysyłają powiadomienia o zapłacie do dłużników. Wierzyciel ma łatwy dostęp do bazy osób zalegających ze spłatą, a tym samym znacznie trudniej dopuścić do upływu terminu spłaty. Bazując na naszym doświadczeniu, możemy śmiało powiedzieć, że doprowadzenie do przedawnienia zadłużenia nie jest opłacalnym działaniem. Wpis o Tobie może pozostać przez wiele długich lat w rejestrach, co utrudni Ci realizację swoich celów. Znacznie lepszym działaniem okazuje się działanie prawne, jakim jest upadłość konsumencka. Postępowanie upadłościowe to rozwiązanie dla osób, które doprowadziły do niewypłacalności finansowej, a tym samym uregulowanie zadłużenia stało się niemożliwe. Ogłoszenie bankructwa to szansa na oddłużenie i rozpoczęcie nowego etapu w życiu z zupełnie czystą kartą. Pamiętaj jednak, aby w tej sprawie nie podejmować działań na własną rękę. Przepisy prawne związane z prawem upadłościowym oraz wprowadzane nowelizacje nie należą do najłatwiejszych. Konieczna jest ich dokładna znajomość, aby cały proces został prawidłowo przeprowadzony z korzyścią dla osoby zadłużonej. Co najważniejsze, jakiekolwiek błędy już przy składaniu wniosku skutkują jego odrzuceniem przez sąd! Długoletnie doświadczenie w zadłużeniach posiada nasza Kancelaria Adwokacka Ptak & Wspólnicy. Dla zainteresowanych oferujemy bezpłatną poradę prawną! Wystarczy, że przedstawisz nam swoją sytuację, a my wskażemy Ci, jakie masz przed sobą możliwości. Co więcej, nasza pomoc nie kończy się tylko na tym! Głównym zadaniem naszych profesjonalnych adwokatów jest przeprowadzenie Cię przez cały proces upadłościowy od A do Z, mając na uwadze, jak najlepszą ochronę Twoich interesów. Nie borykaj się ze swoimi zadłużeniami sam i skorzystaj z naszej pomocy! Jak widzisz, czas w tym przypadku nie działa na Twoją korzyść. Z nami dołączysz do grona osób, które rozpoczęły nowy rozdział w życiu bez zbędnego balastu w postaci zaległych należności! Serdecznie zapraszamy!

Przedawnienie długu – najczęściej zadawane pytania

1. Czy przedawnienie długu wpływa na kolejne zaciągane kredyty?

Oczywiście, że tak! Twoje zadłużenie cały czas widnieje w rejestrze, co zdecydowanie utrudnia branie kolejnych pożyczek. Musisz mieć świadomość, że banki niechętnie podpisują umowy z osobami mającymi historię niespłaconych zadłużeń!

2. Czy decydując się na upadłość konsumencką, zachowuję kontrolę nad swoim majątkiem?

Niestety nie. Twoim majątkiem zarządza syndyk, który zostaje powołany przez sąd. Jego zadaniem jest dokładane oszacowanie nagromadzonego majątku w celu dokładnego rozplanowania spłaty wierzycieli.

3. Czy kiedy dług się przedawnia, wierzyciel może skierować sprawę do sądu i rozpocząć postępowanie?

Tak, jednak to czy postępowanie zostanie wszczęte, zależy od tego, czy zdążył on przed upływem terminu spłaty. Jeśli nie, to sąd odrzuci składany wniosek, a wierzyciel utraci możliwość odzyskania zaległej spłaty.

Kategoria: Aktualności