Warning: Creating default object from empty value in /home/users/aif/public_html/oglosupadlosckonsumencka.pl/wp-content/plugins/templatation-framework/inc/redux/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Upadłość konsumencka 2024 - Co to jest i jak ogłosić upadłość konsumencką?
Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
01-ogloscupadlosckonsumencka.pl-upadlosc-konsumencka-WEW.jpg

Upadłość konsumencka 2024 – Co to jest i jak ogłosić upadłość konsumencką?

 • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Liczba dłużników potrafi przyprawić o zawrót głowy – jest ich prawie kilka milionów. Z czego to wynika? Odpowiedzi należy szukać w stale rosnącym poziomie konsumpcjonizmu. Nie ma się czemu dziwić, w końcu każdy z nas chce posiadać życie o coraz wyższym standardzie. Kluczowa jest umiejętność właściwego zarządzania swoimi środkami finansowymi. Brak takiej zdolności skutkuje zaciąganiem kolejnych pożyczek oraz kredytów, co w konsekwencji powoduje wpadnięcie w tzw. spiralę zadłużenia. Nie podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu uratowanie sytuacji finansowej doprowadza do niewypłacalności finansowej. Pojawia się zatem pytanie – jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Ostatnią deską ratunku dla osoby zadłużonej jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej! W poniższym artykule przedstawimy Ci nieco szerzej na czym dokładnie polega cały proces. Zapraszamy do czytania!

Upadłość konsumencka co to jest? Poznaj prawny punkt widzenia

Aby dobrze zrozumieć na czym polega cały proces zacznijmy od wyjaśnienia co dokładnie kryje się pod pojęciem upadłość konsumencka. Jest to postępowanie sądowe na jakie mogą zdecydować się tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Usługa ta nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców! Oczywiście musisz mieć na uwadze, że upadłość konsumencka to ostateczność! Jeżeli jest inny sposób na uratowanie sytuacji finansowej należy z niego skorzystać. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona tylko i wyłącznie wtedy kiedy dłużnik jest niewypłacalny od co najmniej 3 miesięcy! Postępowanie sądowe ma dwa główne cele. Pierwszym polega przede wszystkim na oddłużeniu osoby fizycznej. Oczywiście nie myśl, że Twój dług przepadnie! Tutaj pojawia się drugi funkcja jaką pełni upadłość konsumencka, a mianowicie zajmowany jest majątek dłużnika, z którego spłacani są wszyscy wierzyciele.

Sprawdź jak doprowadziłeś do niewypłacalności i czy możesz starać się o upadłość konsumencką

Skupmy się teraz na niewypłacalności finansowej. Zgodnie z definicją jest to stan kiedy osoba zadłużona nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie wszystkich posiadanych zobowiązań. Doprowadzić do niej można na dwa sposoby – umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa oraz nieumyślnie. Kiedy można mówić o umyślnej niewypłacalności? Przykładem mogą być sytuacje kiedy pomimo świadomości o słabej sytuacji finansowej zaciągane są kolejne kredyty lub pożyczki ale nie tylko! O umyślnym zachowaniu mówimy także wtedy kiedy osoba posiadająca konkretne zobowiązania marnuje pieniądze na niepotrzebne do życia rzeczy lub przeznacza na nałogi takie jak np. hazard. Nieumyślne doprowadzenie do niewypłacalności finansowej związane jest z poważną chorobą uniemożliwiającą wykonywanie pracy zarobkowej lub utratą pracy. Tutaj pojawia się dla Ciebie bardzo ważna informacja! W większości przypadków wnioski osób, które umyślnie doprowadziły do niewypłacalności były odrzucane. Aktualnie jednak zmienione przepisy stały się nieco bardziej przychylne.

Dla kogo przeznaczona jest upadłość konsumencka? Rozwiewamy wątpliwości

Wyjaśniając już co to jest upadłość konsumencka bez komentarza nie można pozostawić tego kto dokładnie może, a kto nie wszcząć postępowanie sądowe. Tak jak wspominaliśmy jest to działanie skierowane tylko do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczych. Co najważniejsze, niewypłacalność finansowa musi być właściwie udokumentowana! Z tego co napisaliśmy jasno wynika, że upadłość konsumencka nie jest dla przedsiębiorców. Polskie prawo wymienia jednak nieco więcej przypadków, które w ten sposób nie uratują swojej sytuacji finansowej. Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może liczyć:

 • osoba zadłużona będąca wspólnikiem w spółce,

 • dłużnik, którego okres niewypłacalności jest krótszy niż 3 miesiące,

 • osoba, u której upadłość konsumencką ogłoszona w ciągu ostatnich 10 lat,

 • dłużnik, który w ostatnich 10 latach próbował uciec od odpowiedzialności spłaty należności przekazując np. zadłużoną nieruchomość osobie trzeciej.

upadłość konsumencka

Z jakich długów nie odciąży Cię upadłość konsumencka?

Mimo szerokiego zakresu długów możliwych do umorzenia, istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Wśród rodzajów długów, które nie mogą zostać umorzone za sprawą ogłoszenia upadłości konsumenckiej, znajdują się między innymi:

 • renty odszkodowawcze za szkody na osobach;

 • odszkodowania wynikające z popełnienia czynu zabronionego;

 • kary grzywny oraz kwoty orzeczone przez sąd karny;

 • wierzytelności zatajone przez dłużnika w upadłości konsumenckiej.

Musisz pamiętać, że jako dłużnik masz obowiązek pełnego oraz prawdziwego przedstawienia swojej sytuacji finansowej – kłamstwo bądź zatajenie istotnych informacji może być uznane za oszustwo upadłościowe, te zaś postrzega się jako przestępstwo karne. Kłamstwo w trakcie procesu o upadłość konsumencką ma niebagatelny wpływ na dalsze postępowanie i zakończenie sprawy; w momencie gdy zarówno sąd, jak i wierzyciele utracą zaufanie do dłużnika, współpraca może stać się znacznie trudniejsza, a elastyczność w negocjacjach znikoma. To natomiast może prowadzić do znacznie bardziej rygorystycznego egzekwowania długów; nieustępliwi wierzyciele to niemały problem, który w efekcie może doprowadzić do pogłębienia się trudności finansowych dłużnika. Jednym z najpoważniejszych skutków zatajania informacji przed sądem oraz wierzycielami jest całkowita utrata szansy na restrukturyzację długów oraz przymusowa egzekucja majątku.

Upadłość konsumencka krok po kroku

Mając już podstawowe informacje na temat ogłoszenia upadłości konsumenckiej czas przedstawić jak wygląda cały proces. Musisz mieć świadomość, że postępowanie to ze względu na zawiłość przepisów prawa upadłościowego jest dosyć czasochłonnym oraz skomplikowanym procesem. Wybierając profesjonalną pomoc prawną zwiększasz szansę na przyśpieszenie całej sprawy z możliwością wynegocjowania najdogodniejszych warunków.

Krok pierwszy – złóż prawidłowo napisany wniosek

Dobrze wypełniony wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to podstawa dla sądu! Jakiekolwiek nieścisłości rodzące wątpliwości spowodują jego odrzucenie, a tym samym nie rozpoczęcie postępowania. Zgodnie z wymaganiami poza podstawowymi informacjami należy zawrzeć w nim:

 • szczegółowy wykaz posiadanego majątku – mowa tutaj również o wszystkich posiadanych nieruchomościach,

 • informacje o wysokości majątku pieniężnego – zarówno tego w gotówce jak i znajdujące się na rachunku bankowym,

 • listę wszystkich wierzycieli wraz z informacji o posiadanych zadłużeniach

 • dowody wskazujące na niewypłacalność finansową – dokumenty wskazujące na nieuzyskiwanie wynagrodzenia, wypowiedzenia umów oraz ogólne zaświadczenie o dochodach.

Pamiętaj, że składając wniosek konieczne jest opłacenie go. Koszt wynosi 30 złotych.

Krok drugi – przystąp do postępowania upadłościowego

Kiedy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek rozpoczyna się postępowanie składające z dwóch etapów. Pierwszy polega na zajęciu majątku dłużnika przez syndyka. Musisz mieć świadomość, że w pewnym sensie przejmuje on nad nim kontrolę, co skutkuje tym, że nie możesz np. zakupić nowego auta bez jego wiedzy. Działania syndyka są również jednak ograniczone. Oznacza to, że przysługuje Ci prawo do połowy swojego wynagrodzenia. Syndyk zajmując majątek dokonuje jego sprzedaży.

W drugim etapie sąd ustala tzw. plan spłaty, w końcu pomimo Twoje oddłużenia, potrzeby wierzycieli również muszą zostać zaspokojone. Maksymalny czas na jaki może zostać rozpisany plan wynosi 36 miesięcy. Okres ten może być jednak znacznie krótszy np. 12 lub 24 miesiące. Przy jego ustalaniu sąd analizuje całą sytuację dłużnika, a także jego możliwości zarobkowe. Czasami dochodzi do sytuacji kiedy plan spłaty nie może zostać zrealizowany. Ma to miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy osoba zadłużona nie ma możliwości na uregulowania zaległych należności ze względu na trudną sytuację życiową.

Trzy sposoby zakończenia sprawy o upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka umożliwia wyjście ze spirali zadłużeń, a co za tym idzie rozpoczęcie życia pozbawionego strachu o każdy grosz. Bazując na prawie upadłościowym, postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej może zakończyć się na trzy sposoby:

 1. Ustalenie planu spłaty wierzycieli. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest zatrzymanie spirali zadłużenia, nie zaś pozwalanie dłużnikowi na odcięcie się od zobowiązań wobec wierzycieli. Z tego powodu, większość sądów dąży do zarządzenia ugodowego rozwiązania, jakie stanowi ustalenie realnego planu spłaty zadłużenia. Starannie skonstruowany, indywidualny plan spłaty wierzycieli powoduje, że dłużnik może poukładać wiele spraw finansowych, a przy tym normalnie funkcjonować – wierzyciel zaś otrzymać pieniądze, o które się starał.

 2. Umorzenie długów bez ustalenia planu spłaty. Chociaż nie są to częste przypadki, zdarza się, że dług osoby składającej wniosek o upadłość konsumencką zostaje całkowicie umorzony. Zarządzenie ma charakter trwały i następuje w momencie, kiedy sąd uzna dłużnika za niezdolnego do pokrycia zobowiązań w ramach ewentualnego planu spłaty. Wśród przesłanek, które pozwalają na całkowite umorzenie długu znajdują się między innymi zły stan zdrowia dłużnika, niemożność podjęcia przez niego pracy zawodowej pozwalającej na zarobienie pieniędzy na spłatę wierzycieli, a także podeszły wiek. Całkowite umorzenie długów następuje zazwyczaj w momencie, gdy sytuacja osoby zadłużonej nie rokuje poprawy w ciągu postępowania upadłościowego. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wierzyciele mogą złożyć zażalenie w tej sprawie, które następnie będzie rozważane przez sąd.

 3. Warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. W odróżnieniu od całkowitego umorzenia długów bez ustalenia planu spłaty, warunkowa alternatywa nie jest trwała – występuje wtedy, gdy sąd uznaje, że dłużnik przejściowo nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań z powodów takich jak przedłużające się problemy zdrowotne, bycie w trakcie procesu uzyskiwania wykształcenia bądź kwalifikacji mających pozwolić na podjęcie się pracy zarobkowej czy obowiązek utrzymywania przez dłużnika małoletnich lub studiujących dzieci. Również wykonywanie kary pozbawienia wolności przez dłużnika stanowi dostateczny powód do warunkowego umorzenia zobowiązań.

Niezależnie od potencjalnego zakończenia sprawy o upadłość konsumencką możesz liczyć na wsparcie specjalistów z Kancelarii Ptak i Wspólnicy. Wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście pozwala naszym ekspertom walczyć o jak najlepsze rozwiązanie sprawy dla Klienta. Prawo upadłościowe jest zawiłe – bez odpowiednich kwalifikacji trudno się w nim odnaleźć. Pamiętaj jednak, że jesteśmy tu dla Ciebie; wspólnie możemy rozwiązać niejedną kwestię dotyczącą tematu, jakim jest upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka niesie za sobą szereg skutków. Sprawdź jakie

Możemy jednogłośnie powiedzieć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej pomaga stanąć na nogi i rozpocząć nowe życie bez ciążących zadłużeń. Musisz jednak liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest utrata swobodnego zarządzania swoim majątkiem. Zdarzają się także sytuacje kiedy osoby zadłużone tracą np. swój dom lub mieszkanie. Bez obaw! Polskie prawo nie pozwala na to, aby jakakolwiek osoba została bez dachu nad głową. W takich przypadkach przydzielone Ci zostanie lokum zastępcze. Bez wątpienia osoby, które zdecydowały się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą napotkać również pewne trudności kiedy będą chciały wziąć kredyt lub pożyczkę.

Niemniej, warto skierować swoją uwagę także na korzyści, jakie niesie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Są nimi:

 • odzyskanie komfortu psychicznego;

 • przywrócenie komfortowych warunków życiowych;

 • zapewnienie nowego startu pozbawionego niepewności;

 • zatrzymanie biegu odsetek, a co za tym idzie – narastania długu.

Upadłość konsumencka a praca za granicą – co warto wiedzieć?

Upadłość konsumencka w kwestii pracy za granicą stanowi jeden z tematów, który nurtuje wielu Klientów. Wielu dłużników, którzy zmagają się z problemami finansowymi, bardzo często decyduje się na wyjazd do pracy za granicę. Dopiero znajdując się poza granicami państwa zaczynają rozważać ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto wiedzieć, że osoby, które zdecydowały się wyjechać za granicę wyłącznie czasowo, a których miejsce stałego pobytu znajduje się w Polsce, mają prawo złożyć wniosek o upadłość konsumencką do sądu znajdującego się na terenie ojczyzny. Także gdy majątek dłużnika położony jest w RP, nawet gdy ten znajduje się za granicą, ma prawną możliwość złożenia wniosku o upadłość na terenie Polski.

Wyjątek stanowią dłużnicy, którzy przebywają za granicą na stałe, wiążąc swoją przyszłość zawodową lub rodzinną z innym krajem, nie posiadając żadnego majątku w Polsce. W tym przypadku niemożliwe jest ogłoszenie upadłości w Polsce – należy starać się o dokonanie tego za granicą.

Przekonaj się, że z pomocą profesjonalisty przejdziesz przez cały proces szybciej niż myślisz

Pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej jest niezbędna. Sam widzisz, że jej właściwe przeprowadzenie nie należy do najłatwiejszych. Doświadczeni adwokaci wskażą jak ogłosić upadłość konsumencką z korzyścią dla Ciebie, a także będą Cię godnie reprezentować przed sądem. Nasza Kancelaria Ptak & Wspólnicy posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw oraz wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego – od ponad dekady przejmujemy sprawy Klientów, świadczymy profesjonalne poradnictwo prawne, a także pomagamy pozbywać się długów. Zdołaliśmy uratować już niejednego dłużnika! Nie musisz borykać się ze swoim problemem sam! Nie zastanawiaj się ani minuty dłużej i skorzystaj z konsultacji prawnej; do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaplanować strategie szyte na miarę.

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zazwyczaj stanowi pierwszy krok ku spokojnemu życiu pozbawionemu zmartwień o kolejne zadłużenia – pozwól nam towarzyszyć Ci na tej ścieżce i pełnić fachowe doradztwo w zakresie upadłości. Ty również masz prawo do rozpoczęcia nowego życia bez ciągłych informacji od wierzycieli o rosnących odsetkach. Serdecznie zapraszamy!

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

#1 Czy upadłość konsumencka przewiduje zajęcie całego majątku przez syndyka?

W celu spłat wierzycieli, syndyk nie pozbawia dłużnika całego majątku – jednak ogranicza jego dostęp do pieniędzy oraz likwiduje niektóre jego części. Do zajęcia nie zalicza się sprzętów niezbędnych do codziennego życia (np. pralki, lodówki). Za to nic nie stoi na przeszkodzie, by zlicytować mieszkanie, samochód lub motocykl.

#2 W jakich sytuacjach sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

Przesłanką, która determinuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim utrzymujący się stan niewypłacalności. Powinien utrzymywać się dłużej niż 3 miesiące i stanowi kluczowy warunek, jaki musi spełnić każdy konsument ubiegający się o upadłość. Jeżeli jest on krótszy bądź dłużnik zataił istotne informacje dotyczące swojego majątku, sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej.

#3 Jak wygląda upadłość konsumencka w kontekście bycia w małżeństwie?

W momencie gdy małżonkowie zaciągnęli wspólny dług, każdy z osobna ma możliwość zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – a także wniosek o połączenie obu postępowań. Co za tym idzie, małżeństwo ma możliwość uzyskania oddłużenia. Sprawa wygląda inaczej w momencie gdy jeden z małżonków jest dłużnikiem w małżeństwie, w którym jednocześnie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Wtedy majątek wspólny wchodzi do Masy Upadłości w celu zaspokojenia wierzycieli. Małżonek bądź małżonka nie będąca niewypłacalnym dłużnikiem może jednak dochodzić w postępowaniu swoich należności wynikających z udziału w majątku wspólnym – w tej sytuacji na oddłużenie ma szansę wyłącznie małżonek, który nie jest niewypłacalnym dłużnikiem.

#4 Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej różni się w zależności od stawek kancelarii. Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy podchodzi do każdej sprawy w sposób wysoce indywidualny. Warto wiedzieć, że dłużnik może zostać zwolniony z kosztów sądowych oraz wsparty tymczasowo przez Skarb Państwa – w trudnej sytuacji koszty mogą zostać w całości pokryte przez wcześniej wspomnianą instytucję.

#5 Czy można przejść przez proces upadłości konsumenckiej samemu?

Oczywiście – jednak skuteczność starania się o najlepsze możliwe wyjście z zadłużenia jest znacznie mniejsze. Upadłość konsumencka to skomplikowany proces, dlatego warto mieć po swojej stronie kogoś, przed kim nie ma on żadnych tajemnic. Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy poleca się do współpracy!

Kategoria: Aktualności