Warning: Creating default object from empty value in /home/users/aif/public_html/oglosupadlosckonsumencka.pl/wp-content/plugins/templatation-framework/inc/redux/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Upadłość konsumencka. Jak przebiega całe postępowanie? - Ogłoś Upadłość Konsumencką
Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
Upadłość konsumencka. Jak przebiega całe postępowanie?

Upadłość konsumencka. Jak przebiega całe postępowanie?

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Po wielu latach zmagań z wierzycielami, które mimo kolejnych wypłacanych kwot wydają się nie mieć końca, perspektywa pozbycia się całego zadłużenia, jaką oferuje upadłość konsumencka, jawi się niezwykle interesująco. Cała procedura jednak również będzie trochę trwać, a jej szczegółowy przebieg zależeć będzie od sytuacji konkretnego dłużnika.

Czy możemy upaść?

Pierwszym etapem, od którego rozpoczyna się upadłość konsumencka, jest postępowanie sądu badającego, czy dany dłużnik może skorzystać z takiego sposobu oddłużenia. Rozpoczynamy go poprzez złożenie wniosku na specjalnym formularzu, który musi zawierać szereg informacji. Poza danymi osobowymi będzie to wskazanie miejsc, w których znajdują się części majątku wnioskodawcy oraz aktualny wykład wszystkich jego składników wraz z szacunkową wyceną, a także lista zabezpieczeń, jakie już zostały na na majątku dłużnika ustanowione. Sądowi trzeba ponadto dostarczyć spis wierzycieli wraz z podanymi wysokościami wszystkich należnych im kwot i terminami zapłaty oraz spis wierzytelności spornych. Wreszcie, wnioskowi towarzyszyć musi zwięzłe acz wyczerpujące uzasadnienie. W wielu przypadkach to od niego może zależeć to, jaką decyzję podejmie sąd. Dlatego właśnie bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc na wszystkich etapach, co zwiększa szansę uzyskania pomyślnego orzeczenia.

Może zostać podjęta o decyzja o przeprowadzeniu postępowania dowodowego, niejawnego lub na rozprawie, na którą wnioskujący zostanie wezwany. Jeśli nie zaistnieją żadne przeszkody i przedstawiona sytuacja pozwala na taką decyzję, sąd ogłosi upadłość konsumencką. To jednak, jakkolwiek niekiedy trzeba na to czekać wiele miesięcy, nie jest koniec, a początek Otwiera to kolejny etap postępowania.

Syndyk przejmuje nasz majątek

Właściwe postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w tym momencie i powoduje wstrzymanie zajęć egzekucyjnych dokonywanych przez komornika. Sporządzona jest lista wierzytelności, a także ustalony zostaje skład masy upadłości, a więc dochodów i majątku posiadanego dotąd przez dłużnika. Kontrolę nad nim przejmuje wyznaczony przez sąd syndyk, który dokona jego zbycia, a następnie podziału uzyskanych w tą drogą środków pomiędzy wierzycieli.  Na dłużniku spoczywa wówczas obowiązek pełnej współpracy, a więc przede wszystkim udzielania wszystkich niezbędnych informacji. Likwidacja majątku kończy się w momencie zatwierdzenia przez sąd sporządzonego przez syndyka planu podziału uzyskanych przez niego środków. Etap ten może przebiegać dużo szybciej, jeśli dłużnik nie posiada żadnego majątku. Wówczas od razu tworzona jest lista wierzytelności.

W wielu przypadkach sprzedaż nawet pokaźnego majątku nie oznacza, że wszyscy wierzyciele uzyskają należne im kwoty. Kolejnym krokiem jest więc ustalenie plany spłaty – sąd określa w jakim zakresie dłużnik będzie spłacał (jak do tej pory nie dłużej niż przez trzy lata) swoje zobowiązania wobec wierzycieli wymienionych na ustalonej wcześniej liście. Pod uwagę brane są, co istotne, jego  możliwości zarobkowe, co nie jest tożsame z kwotą, jaką zarabia w danym momencie. Może się zdarzyć, że wszystkie długi zostaną umorzone bez planu spłaty. Postanowienie sądu, również wówczas, gdy ustalone zasady spłat nie będą satysfakcjonować wierzycieli, może być jednak przez nich zaskarżone.

Wykonanie planu spłaty nie następuje automatycznie wraz z upłynięciem wskazanego przez sąd okresu – musi być stwierdzone osobnym postanowieniem, które jednocześnie umarza pozostałe zobowiązania.

Kategoria: Aktualności