Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny

Co to jest BTE – bankowy tytuł egzekucyjny

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zwany w skrócie BTE to uprawnienie nadane bankom do wydawania swoistych „nakazów zapłaty”. Bank mógł potem wystąpić tylko o nadanie klauzuli wykonalności i skierować takie prawomocne orzeczenie do komornika. BTE, jak każda wierzytelność, może być sprzedana funduszom sekurytyzacyjnym lub firmom windykacyjnym. Nie oznacza to jednak, że nabywca wierzytelności ma takie same prawa jak Bank

Kategoria: Aktualności