Warning: Creating default object from empty value in /home/users/aif/public_html/oglosupadlosckonsumencka.pl/wp-content/plugins/templatation-framework/inc/redux/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Względy słuszności i humanitarne pozwalają upaść szerszemu gronu dłużników - Ogłoś Upadłość Konsumencką
Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333
Względy słuszności i humanitarne pozwalają upaść szerszemu gronu dłużników

Względy słuszności i humanitarne pozwalają upaść szerszemu gronu dłużników

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że gdyby możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką nie była obwarowana szeregiem warunków, z miejsca stałaby się ratunkiem dla tych, którzy nie zasłużyli na to, by uwolnić ich od spoczywającego na nich ciężaru i dać im nowe życie. Dlatego też podstawowym warunkiem jest znajdowanie się w stanie niewypłacalności powstałym w sposób niezawiniony. Z drugiej jednak strony, rzeczywistość nie jest czarno-biała i złożoność ludzkich losów wymyka się prostym kategoryzacjom.

Każdy przypadek jest inny

Jeżeli zakładamy, że ludzie są rozumni i wolni, musimy godzić się także na to, że będą ich spotykać konsekwencje swojego zachowania, zwłaszcza, jeśli było ono nadzwyczaj lekkomyślne. Nie jest więc sytuacją budzącą specjalną litość taka, w której popadnięcie w głębokie zadłużenie jest rezultatem całkowicie beztroskiego podejścia do materialnej sfery życia i koncentracji na bezpośrednich przyjemnościach. Za niewłaściwe uznamy też  zaciąganie kolejnych długów by można było spłacić poprzednie  – zwłaszcza, jeśli istniała perspektywa pokrycia swoich zobowiązań drogą pewnych oszczędności i podjęcia wzmożonej pracy. A już żadnych kłopotów w ocenie nie wydaje się sprawiać przypadek, w którym spoczywające na dłużniku obciążenie jest rezultatem oddawania się hazardowi. Co jednak, jeśli dowiedziemy, że znajdował się on w stanie wymykającego się spod kontroli uzależnienia? Sam fakt odpowiedzialności za swoje położenie może być przedmiotem wnikliwej analizy, która na skutek zaistnienia szeregu czynników może przynieść wynik odmienny od takiego, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Ponadto, niezależnie od tego, nawet jeśli przyczynienie się do powstania niespłacalnego zadłużenia jest bezsporne,  sądowi pozostawiona zostaje pewne swoboda decyzji. Może się bowiem odwołać do wartości pozaprawnych.

Dobrze naświetl swoją sytuację

Względy humanitarne nie zostały przez prawo ściśle zdefiniowane. Są one związane z okolicznościami, w jakich znajduje się wnoszący o  upadłość osoby fizycznej  i skutkami, jakie miałaby dla jego położenia ewentualna decyzja o oddaleniu wniosku. Pod uwagę brana może być jego sytuacja osobista, zdrowotna, rodzinna i bytowa i to, czy następstwa odmówienia mu możliwości tego rodzaju oddłużenia nie byłyby zbyt dotkliwe. Nieco inny charakter mają względy słusznościowe, pozostające w bliskim związku z zasadami współżycia społecznego. Powołując się na nie można w wielu sytuacjach zdjąć z dłużnika ciężar winy za popełnione uchybienia i zaniedbania, które doprowadziły go do stanu niewypłacalności. Oba pojęcia pozostają jednak bardzo nieostre i ich interpretacja może być bardzo rożna, toteż  wiele zależy od tego, czy sąd będzie miał szansę zapoznać się ze wszystkimi istotnymi okolicznościami. Kluczowy jest więc sposób, w jaki przygotujemy do złożenia wniosku i sporządzania jego uzasadnienia, które powinno zawierać komplet niezbędnych informacji, a jednocześnie pozostać zwięzłe i rzeczowe. Pomoc wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawników może się więc okazać nieodzowna. Kancelaria Ptak&Wspólnicy od lat skutecznie wspomaga swoich Klientów, uzyskujących w rezultacie korzystne dla siebie orzeczenia. Zapraszamy do kontaktu.

Kategoria: Aktualności