Chcesz ogłosić upadłość? Zadaj pytanie lub Telefon 535 707 333

Przedawnie BTE

  • Autor:Ogłoś Upadłość Konsumencką

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego potwierdziła się teza:

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.).

Co to oznacza dla dłużnika Banku/nabywcy wierzytelności? Na etapie uzyskiwania klauzuli wykonalności lub egzekucji prowadzonej przez firmę windykacyjną lub fundusz który nabył wierzytelność na podstawie BTE można przedstawić skutecznie zarzut przedawnienia.

Sądy zaś, opierając się na uchwale autorytetu – Sądu Najwyższego, z dużo większą pewnością przyjmą Twoją argumentację.

Kategoria: Aktualności